எட்டு பாடங்களில் ஏ சித்தியை பெற்ற மாணவன் திடீர் மரணம்..!

கடந்த வருடம் சாதாரண தர பரீட்சை எழுதிவிட்டு திடீர் சுகயீனமடைந்து உயிரிழந்த மாணவன் எட்டு பாடங்களில் ஏ சித்தியை பெற்றுள்ளார்.

கலென்பிதுனுவெவ, யகல்லே பீ.முதித சுரங்க ஹேரத் என்ற 16 வயதுடைய மாணவன் 8 ஏ சித்தியையும் ஒரு பீ சித்தியையும் பெற்றுள்ளார்.

உயிரிழந்த மாணவர் அனுராதபுரம், ஹுருலுவெவ மத்திய மகா வித்தியாலயத்தின் திறமையான மாணவராகும். அத்துடன் அவர் மாணவ தலைவராகவும் செயற்பட்டுள்ளார்.

குறித்த மாணவன் அந்த பாடசாலையின் வரலாற்றில் உயர் சித்தியை பெறுவார் என ஆசிரியர்கள் எதிர்பார்த்துள்ளனர்.

எனினும் ஜனவரி மாதம் 5ஆம் திகதி சுகயீனமடைந்து தாயின் மடியிலேயே குறித்த மாணவன் உயிரிழந்துள்ளார். மரணத்திற்கான காரணம் இதுவரையில் சரியான வெளியாகவில்லை.

உயிரிழந்த மாணவனின் தாயார் ஆசிரியராகும். தந்தை ஓய்வு பெற்ற அரசாங்க ஊழியராகும். 3 பிள்ளைகளை கொண்ட குடும்பத்தில் உயிரிழந்த மாணவன் கல்வி துறையில் மிகவும் திறமையான ஒருராகும்.

அந்த பாடசாலைக்கு அதிக பெருமையை தேடி தந்த மாணவர்களில் ஒருவராகவும் அவர் காணப்பட்டுள்ளார் என தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

சிறந்த பெறுபேறுகளை பெற்ற போதும் மாணவன் தற்போது உயிருடன் இல்லை என்பது அவரது குடும்பத்தினரை மட்டுமன்றி, பாடசாலை சமூகத்தையும் கவலை கொள்ள வைத்துள்ளது.